veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt. Deze beantwoorden we graag voor je. Zit het antwoord op jouw vraag hier niet tussen? Laat het ons weten en we beantwoorden hem graag.

Heb je vragen over het systeem van Staffable? Kijk dan op onze support pagina.

vragen van medewerkers

Verandert mijn salaris?

Je opdrachtgever heeft bij jouw inschrijving aangegeven wat je bruto per uur gaat verdienen. Wat jouw bruto uurloon gaat zijn, bepaalt de opdrachtgever aan de hand van jouw functie. Staffable Payroll controleert of je bruto uurloon voldoet aan het wettelijk minimum uurloon van de toegepaste CAO. Op basis van je functie en ervaringsjaren ontvang je minimaal het bruto uurloon wat voor jou van toepassing is volgens dit loonhuis. Je opdrachtgever kan hier alleen positief van afwijken. Daarmee wordt bedoeld dat een opdrachtgever een hoger bruto uurloon kan toekennen dan het wettelijk minimum uurloon van de toegepaste CAO. Op basis van het aantal gewerkte uren wordt er op je bruto loon loonheffing en eventuele premies ingehouden. Hoeveel loonheffing er ingehouden wordt is afhankelijk van je totale brutoloon en het wel of niet toepassen van loonheffingskorting.

Wat is loonheffingskorting?

Over je salaris moet je loonbelasting betalen. Als je in loondienst bent, houdt je werkgever rekening met de algemene loonheffingskorting en de arbeidskorting. Loonheffingskorting zijn kortingen op de belasting dat betekent dat je korting krijgt op de loonheffing die je over jouw salaris dient te betalen. Indien je de loonheffingskorting toepast, zal je minder loonheffing betalen en ontvang je dus meer nettoloon op je rekening.
Het recht op deze loonheffingskorting heb je slechts bij één werkgever. Om deze reden adviseren wij medewerkers altijd deze toe te passen bij de werkgever waar je het meeste verdient. Mocht je hier advies over willen, kun je altijd contact opnemen met ons Support Office. Indien je de loonheffingskorting wilt wijzigen, dan kun je dit aangeven in jouw eigen Staffable App.

Bouw ik ook pensioen op?

Door de komst van de WAB zijn payroll bedrijven zoals Staffable Payroll vanaf 1 januari 2021 verplicht om zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de opdrachtgever of om zelf een pensioenregeling op te tuigen. Wij als Staffable Payroll hebben hierin besloten om ons aan te sluiten bij het pensioenfonds van de opdrachtgever. Dit is in veel gevallen het Pensioenfonds voor Horeca en Catering of het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, indien je bij bijvoorbeeld een theater werkt.

Pensioenfonds Horeca & Catering
Als medewerker van Staffable Payroll (Pensioenfonds Horeca & Catering) bouw je pensioen op vanaf je 21ste tot en met je 68ste. Wij reserveren 8.4% van jouw bruto salaris voor jouw pensioen. Daarnaast reserveert Staffable Payroll ook 8.4% van jouw bruto salaris. Deze reservering wordt voor jou apart gezet bij Pensioenfonds Horeca & Catering. Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je dit vinden op www.phenc.nl.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Als medewerker van Staffable Payroll (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) bouw je pensioen op vanaf je 15de tot en met je 68ste. Afhankelijk van de CAO die bij jou van toepassing is, heeft het pensioen een werknemersdeel en een werkgeversdeel. Het werknemersdeel wordt ingehouden van je bruto salaris en het werkgeversdeel wordt door Staffable Payroll voor jou opgebouwd.

CAO

Werknemersdeel

Werkgeversdeel

Nederlandse Podia9.92%15.58%
Nederlandse Poppodia8.50%17.00%
VVT12.75%12.75%

Mocht je hier meer informatie over willen, dan kun je dit vinden op www.pfzw.nl.

Welke CAO is op mij van toepassing?

Wij zijn als payroll organisatie verplicht om de CAO van jouw opdrachtgever te volgen. In de toevoeging van je arbeidsovereenkomst kun je lezen welke CAO voor jou van toepassing is. In de meeste gevallen is dit de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) CAO.

Wat is het beleid omtrent COVID-19 van Staffable?

Het coronabeleid voor medewerkers is via dit bestand te lezen. Mochten er vragen of opmerkingen over zijn dan willen wij je vragen om contact op te nemen via support@staffable.com of 043-205 1001

Alcohol- en drugsbeleid

Klik op de volgende Link voor ons alcohol- en drugsbeleid.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

Bij Staffable kun je vanuit jouw opdrachtgever twee verschillende contracten krijgen: vaste uren of flexibele uren. Indien jij een contract hebt met vaste uren, worden jouw vaste maandsalaris altijd tussen de 20ste en 25ste van de lopende maand uitbetaald.

Bij flexibele contracten maakt jouw opdrachtgever een keuze tussen een wekelijkse of maandelijkse betalingsfrequentie.Bij een wekelijkse betaling ontvang je iedere woensdag je loon. Maandelijkse betalingen zullen plaatsvinden tussen de 7e en 12e opvolgende maand.

Jouw salaris wordt door Staffable Payroll uitbetaald op basis van de door jouw opdrachtgever doorgegeven gewerkte uren. Indien de urendeclaratie niet op tijd is ingeleverd, kan het loon niet tijdig worden uitbetaald.

Na iedere betalingsperiode is jouw loonstrook terug te vinden in de onze Staffable app. Eenmaal per jaar, ontvang je vanuit ons jouw jaaropgave. Ook deze kun je vinden in de portal en in onze Staffable app.

Bouw ik vakantiegeld en vakantiedagen op?

Jouw vakantiereservering bestaat uit een tweetal componenten: vakantiegeld en vakantiedagen.

Per gewerkt uur bouw je vakantiegeld (8% van je brutoloon) en vakantiedagen (10,64% van je brutoloon indien de KHN CAO van toepassing is) op. Bij flexcontracten worden deze reserveringen jaarlijks in juni en december uitbetaald, of eerder als je bij ons uit dienst gaat.
Medewerkers met een bepaalde uren contract bouwen hetzelfde percentage vakantiegeld en vakantiedagen op. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in juni en de vakantiedagen dien je op te nemen als vrije dagen. In de portal kun je vakantiedagen aanvragen en je huidige saldo bekijken.
De opbouw van de vakantiereserveringen is terug te vinden op je loonstrook.

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent is het allereerst het belangrijkste dat je dit bij jouw opdrachtgever meldt. Vervolgens licht je ons kantoor telefonisch in (043 – 205 10 01), dit doe je altijd voor 10.00 uur. Zij zullen de ziekmelding verder met jou bespreken. Als je ziek bent, dan bieden wij jou deskundige begeleiding met ondersteuning van de bedrijfsarts. We houden contact met jou en samen met onze partners zorgen we dat je snel weer beter bent!

Wat moet ik doen als ik zwanger ben?

Waarschijnlijk is het dan allereerst op zijn plek dat wij jou feliciteren! Als je zwanger bent, heb je de mogelijkheid om zelf garant te staan voor je uitkering. Echter kun je de aanvraag van een WAZO-uitkering (Wet arbeid en zorg) ook gewoon via ons laten lopen. Wij zullen hier samenwerken met het UWV en dit voor jou in orde maken. Neem hiervoor contact op met ons Support Office. Stel je bent tijdens je zwangerschap ziek, zul je dat wel gewoon bij Staffable Payroll moeten melden.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Je loonstrook van de voorafgaande maand wordt maandelijks na de loonbetaling gepubliceerd in ons systeem en in de Staffable App.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgaaf?

Je jaaropgaaf wordt ieder jaar uiterlijk in februari verstrekt. Deze kun je zelf downloaden als PDF bestand uit ons systeem en de Staffable App.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Wij betalen je vakantiegeld (vakantiedagen – en tijd) twee maal per jaar uit. Dit doen wij met de maandafsluitingen van de maanden mei en november. Je opgebouwde vakantiereserveringen (vakantiegeld en -dagen) vind je op je desbetreffende loonstrook.

Kan ik zomaar worden ontslagen?

Nee, wij kunnen niet zomaar jouw arbeidsovereenkomst ontbinden. Je nieuwe arbeidsovereenkomst bij ons biedt je dezelfde wettelijke zekerheden als dezelfde arbeidsovereenkomst rechtstreeks bij een werkgever.

Anti-discriminatie beleid

Klik op de volgende Link voor ons Anti-discriminatie beleid.

Protocol ongewenst gedrag

Het Protocol Ongewenst Gedrag heeft als doel een individuele Medewerker die geconfronteerd is met Ongewenst
Gedrag ondersteuning te bieden en middelen te verschaffen om de ongewenste situatie te beëindigen. Wil jij weten wat je kunt doen? Klik op de volgende Link voor het protocol.