Kan ik ook lopende contracten overzetten?

Vaak wel. Als de betreffende medewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, kunnen wij hem bij ons op de payroll plaatsen.

Welke taken en verantwoordelijkheden nemen jullie van mij over?

Als payrollbedrijf nemen wij alle administratieve zaken die samenhangen met het hebben van personeel van u over. Omdat wij uw personeel op papier in dienst nemen, nemen wij ook de arbeidsrechtelijke risico’s van u over.

Waarvoor blijf ik zelf verantwoordelijk?

Als uw personeel bij ons op de payroll staat, hoeft u alleen nog maar periodiek de gewerkte uren te controleren en aan ons door te geven. Ook blijft u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkvloer. U neemt zelf nieuw personeel aan, bepaalt de hoogte van het salaris, stuurt uw medewerkers aan enzovoorts.

Ik heb niet veel personeel; is payrolling wel interessant voor mij?

Payrolling is vanwege de verschillende voordelen in principe interessant voor elk bedrijf met personeel en extra interessant voor ondernemers die nog geen of weinig ervaring hebben met het hebben van personeel.

Is payrolling hetzelfde als salarisadministratie?

Nee, bij salarisadministratie blijft u formeel werkgever van uw personeel en draagt u alle werkgeversrisico’s. Als payroller nemen wij uw personeel op papier in dienst. Daarmee nemen wij ook alle arbeidsrechtelijke risico’s over. Bovendien nemen wij u niet alleen de loonadministratie, maar alle administratieve zaken die bij personeel komen kijken uit handen.

Welke tarieven hanteren jullie?

Wij hanteren een vast tarief per gewerkt uur, gebaseerd op het bruto-uurloon van de betreffende werknemer. Zo worden uw personeelskosten grotendeels voorspelbaar. De hoogte van het tarief hangt af van verschillende omstandigheden binnen uw organisatie. Wij doen u graag een aanbod op maat. Daarvoor is het nodig om persoonlijk contact op te nemen met een van onze relatiemanagers.

Wat verandert er voor mijn personeel?

Als u personeel bij ons op de payroll plaatst, verandert er voor hen weinig. Ze behouden hun arbeidsvoorwaarden, dus ook hetzelfde salaris. Op de werkvloer verandert er praktisch niets.

Bieden jullie ook andere personeelsdiensten aan?

Ja, wij bieden ook detachering aan via ons zusterbedrijf Staffable Detachering. Bovendien zijn wij een van de zes labels van Mise en Place, partner in hospitality. Het voordeel daarvan is dat u altijd één vast aanspreekpunt hebt voor al uw benodigdheden op personeel gebied.

Welke werkgeversverzekeringen kan ik allemaal opzeggen?

Als u personeel bij ons op de payroll plaatst, wordt een aantal van uw huidige verzekeringen overbodig, zoals de ziekteverzuimverzekering en pensioenverzekering van de betreffende medewerkers. Uw aansprakelijkheidsverzekering moet u daarentegen aanhouden. Uw relatiemanager kan u meer hierover vertellen.

Welke CAO hanteren jullie?

Voor payrollmedewerkers passen wij de cao voor uitzendkrachten toe: de ABU-CAO. Daarnaast passen wij een aanvulling toe in samenspraak met u als inlener. Op gedetacheerde medewerkers is de standaard Nederlandse wetgeving van toepassing. Hier hebben wij toevoegingen voor uit de KHN-AVR CAO zodat het voor alle partijen een gunstige situatie creëert.