DETACHERING

Payrolling is voornamelijk interessant voor de medewerkers die op oproepbasis voor u werken. Heeft u daarnaast ook medewerkers op basis van vaste uren voor u aan het werk zijn? Dan is detachering mogelijk aantrekkelijker.

Deze medewerkers worden dan ondergebracht onder Staffable Detachering. Staffable is dan, net als bij payroll, juridisch gezien werkgever van uw medewerkers. Hierdoor loopt u een zeer beperkt risico bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Verder verzorgen wij de complete personeelsadministratie die voor u wordt teruggebracht tot één factuur. Zo houdt u tijd over voor andere zaken. Bovendien wordt u een stuk flexibeler, doordat u met een detacheringsovereenkomst personeel maar voor bepaalde tijd aan u bindt.

Daarnaast voorzien wij u graag van advies met betrekking tot het aannemen van horeca personeel, arbeidsvoorwaarden en lonen, en begeleiding bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tevens zorgen wij ervoor dat aan de verplichtingen vanuit CAO of wetgeving voldaan wordt.