Minimumjeugdloon afgeschaft!

Minister Asscher schaft het minimumjeugdloon af voor jongeren tussen 21 en 23 jaar.
Ook wordt de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar aangepast.

Volgens Asscher sluit het loon van een volwassene voor 21-jarigen beter aan bij de leeftijd waarop jongeren gediplomeerd de arbeidsmarkt betreden. Ook zou dit beter passen bij wat internationaal gangbaar is.

Stapsgewijs verlagen

Het kabinet wil de leeftijd waarop het wettelijk minimumloon voor volwassenen ingaat stapsgewijs verlagen. De afschaffing gebeurt in twee stappen: volgend jaar en in 2019. In de eerste stap wordt de leeftijd verlaagd naar 22 jaar. De leeftijd zal vervolgens verlaagd worden naar 21 jaar.

Minimumjeugdloonstaffel aanpassen

Het kabinet wil daarnaast de minimumjeugdloonstaffel aanpassen. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillen in loonkosten bij verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij werkgevers bij het aannemen van personeel.