Stichting Normering Arbeid, hoe zat het ook alweer?

stichtingnormStichting Normering Arbeid
Hoe zat het ook alweer?

Waarom moet een bedrijf aangesloten zijn bij de SNA?

Het SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.
Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

    • De identificatie van de onderneming;
    • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en

omzetbelasting;

  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het
    gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.